De Mol Pool 2023 - Spelregels

 

Hoe kun je stemmen?
Je kunt elke week tot zondagavond 19:50 uur je stem uitbrengen. Dit kan alleen als je ingelogd bent. Je mag je stem zo vaak veranderen als je wilt, alleen je laatste stem telt mee voor de uitslag.

De pool start voorafgaand aan aflevering 1, maar je kunt ook later (op elk moment) mee gaan doen met de pool.

Hoe werken de vragen?
De vragen zijn opgedeeld in 2 categorieŽn: de basisvragen over de aflevering en de bonusvragen over de finalisten. De antwoorden op de basisvragen zijn direct na de uitzending bekend, en kunnen dus direct toegekend worden. De antwoorden op de bonusvragen zijn pas aan het einde van de serie bekend. Om de pool spannender te maken krijg je echter ook al punten voor deze vragen. Als een voorspelling juist zou kunnen zijn omdat de kandidaat nog in het spel zit, en dus als mol, winnaar of als verliezend finalist zou kunnen eindigen, wordt deze vraag goed gerekend en krijg je hiervoor punten. Zodra een kandidaat de serie moet verlaten en dus geen mol, winnaar of verliezend finalist meer kan worden, worden de eerder toegekende punten voor deze bonusvragen van alle eerdere afleveringen weer net zo hard afgetrokken van je totaal. Je puntentotaal kan dus zowel omhoog als omlaag gaan tijdens de serie.

In de pool kan ook voorspeld worden of er een vrijstelling wordt verdiend en door wie, en wie er een pasvraag wint. Met 'een pasvraag winnen' wordt hier bedoeld dat een kandidaat een pasvraag in handen krijgt, zowel binnen als buiten een opdracht, die ingezet kan worden in de test. Als iemand een pasvraag weggeeft of een pasvraag wordt gestolen, wordt deze zowel bij de oude als de nieuwe bezitter meegeteld.

Met Ďeen vrijstelling verdienení kunnen meerdere dingen bedoeld worden. Ten eerste het verkrijgen van een fysieke vrijstelling - deze telt mee op het moment dat deze wordt verdiend (niet wanneer deze wordt ingezet). Daarnaast zijn er andere gebeurtenissen die we meetellen als vrijstelling, bijvoorbeeld als iemand de test niet hoeft te maken of zijn scherm niet hoeft te zien vanwege een ander voordeel. Als er een groepsvrijstelling wordt verdiend, heeft iedere kandidaat een vrijstelling verdiend. Bij twijfel of iets meetelt als vrijstelling of niet, bepaalt de spelleiding.

Hoe werkt de puntentelling?
Iedereen begint met 0 punten, dus ook zij die later instappen. Heb je een juiste voorspelling gedaan, dan krijg je hiervoor een aantal punten. Heb je het fout, dan krijg je daar natuurlijk geen punten voor. Ook als je een keer vergeet te stemmen, krijg je uiteraard geen punten.

Het aantal te behalen punten per vraag verschilt per aflevering. Hoe meer mensen er nog in het spel zitten en hoe meer keuzemogelijkheden er dus nog zijn, hoe meer punten je krijgt voor een juist antwoord. Elke aflevering gaat dit aantal punten een beetje omlaag. Twee uitzonderingen hierop zijn de pool voorafgaand aan aflevering 1, en de pool voorafgaand aan de ontknoping. Voorafgaand aan aflevering 1 krijg je iets minder punten voor de bonusvragen, voorafgaand aan de ontknoping juist iets meer.

Wat gebeurt er als er dingen in de serie gebeuren waar de pool geen rekening mee gehouden heeft?
In dat geval beslist de spelleiding. We proberen deze situaties zo eerlijk mogelijk op te lossen. Dat kan soms misschien in je nadeel, en op andere momenten juist in je voordeel werken. Helaas kunnen ook wij niet in de toekomst kijken. De spelregels en puntentelling kunnen achteraf dus nog veranderen in uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld als er een nieuw element in het spel wordt gebracht.