Opdrachtenoverzicht

 

Best gewaardeerde opdrachten   Minst gewaardeerde opdrachten
1. De bus (9.6)
2. De handpop van de Mol (9.2)
3. De Rode Knop (9.1)
4. Ontploffing (9.1)
5. De Kotspoes (9)
  1. Inboedelwerpen (7.5)
2. Etenstijd (7.5)
3. Terug in de Tijd (7.8)
4. Bingo (7.9)
5. Traagste chauffeur (7.9)

Opdracht Gemiddelde Jouw cijfer
Aflevering 1
 Tijd Inschatten/Duel
De kandidaten zijn verdeeld in twee groepen van 4 die exact een uur (met een speling van 2 minuten) hebben om de tijd stop te zetten. Ze kunnen de tijd inschatten met behulp van verschillende voorwerpen. Onderweg doen ze extra opdrachten waarbij spelers achtergelaten kunnen worden. De overige 2 kandidaten zijn ingegaan op een aanbod, en moeten op elkaars spiegelbeeld schieten om een vrijstelling te verdienen. Als de rest weet te raden wie de vrijstelling won, en op tijd op de knop duwt, wordt de vrijstelling afgepakt.
8.2 Log in!
 Walk The Line
De kandidaten zijn verdeeld in twee groepen: één groep gaat linedancen en één groep gaat slacklinen. De slackliners moeten onderweg geld in een spaarvarken stoppen, en de laatste kandidaat moet het varken loskoppelen en meenemen om het geld te verzilveren. Maar: per fout die de linedancers maken, gaat het varkentje 2 meter naar achteren.
8.5 Log in!
 Bevrijd Lieselot
Lieselot, de verliezer van het duel van opdracht 1, komt pas vlak voor de eliminatie terug in het spel. De kandidaten moeten haar bevrijden uit haar caravan. Hoe sneller ze dat doen, hoe meer informatie ze nog kan krijgen voor de test. Ondertussen kan ze een zwaar blok omhooghouden om geld te verdienen.
8 Log in!
Aflevering 2
 Inboedelwerpen
Er zijn voorwerpen verdwenen uit het huis waarin de kandidaten verbleven. In een rijdende trein kunnen ze opdrachten doen om via cocktails tips te krijgen om welke voorwerpen het gaat, om die vervolgens uit de trein te gooien. De andere kandidaten bouwen ondertussen constructies om deze voorwerpen op te vangen, en kunnen daarbij door een puzzel te hulp krijgen.
7.5 Log in!
 Traagste chauffeur
De kandidaten mogen filmpjes bekijken van de selectiegesprekken, waarin te zien is hoe ze reageren op een vallende lamp - terwijl alleen de mol wist dat deze lamp ging vallen. De chauffeurs van de auto's hebben in het geheim de opdracht gekregen om zo traag mogelijk te rijden. Wie als laatste aankomt, mag als enige alle filmpjes zien en beslissen welke 4 filmpjes iedereen mag zien.
7.9 Log in!
 Navy Bootcamp
De kandidaten moeten in twee- of drietallen slagen voor het toelatingsexamen van de Navy, door sit-ups en push-ups te doen, 5km te rennen, en te schieten. Per gelukte opdracht wordt het te verdienen bedrag verveelvoudigd. De twee traagste kandidaten schillen ondertussen aardappels om dat basisbedrag bij elkaar te verdienen. Maar: het schieten gaat met een aardappelkanon, dus als ze de kandidaten niet op tijd weten te waarschuwen wordt dat geld zomaar weer weggeschoten.
8.7 Log in!
Aflevering 3
 Rodeo
De kandidaten moeten hoefijzers aan elkaar koppelen met daarop de namen van bekende paarden en hun bijbehorende baasjes, terwijl ze gevangen kunnen worden door een cowboy met een lasso. Twee kandidaten doen ondertussen opdrachten om de namen van 3 gekleurde hoefijzers te achterhalen, die extra veel geld waard zijn.
8.7 Log in!
 Eieren Zoeken
De kandidaten moeten zoveel mogelijk eieren verzamelen door ze geblinddoekt te pakken van paaltjes, ze naar elkaar te gooien, of te laten vallen in geknutselde constructies zonder ze te breken. De eieren die ze verdienen moeten ze in vakjes in hun roze pakken doen, en ze verdienen alleen geld als hun persoonlijke rode ei ook heel blijft. Maar overleven die eieren de wilde rit in de roze jeep naar het ei-ndpunt wel?
8.2 Log in!
 De Rode Knop
In de motelkamers waar de kandidaten overnachten wordt een rode knop bezorgd. Eén tweetal mag 's nachts een motelkamer in om geld en/of vrijstellingen te pakken. Elke keer dat ze op de rode knop duwen gaat over een minuut hun deur open, maar zo kunnen ze elkaar ook steeds blokkeren. Zodra er 100x op de knop is geduwd, hebben ze nog maar een kwartier om tot een consensus te komen. Anders mag het tweetal wat het minste op de knop heeft geduwd hun kamer uit.
9.1 Log in!
Aflevering 4
 Ontploffing
De kandidaten hebben een uur om een ontploffing te voorkomen op een oude nucleaire basis, of juist te veroorzaken als ze voor pasvragen gaan. Alleen de 5 kandidaten die een bordje met een bestaande radioactieve stof pakken mogen naar binnen. Als ze de code achterop iemands pak weten op te noemen, kunnen ze nog van plaats wisselen. Binnen mogen alleen de 2 kandidaten die als eerste een mijnenveld weten over te steken verder door. Daar blijkt dat niet zij, maar de 2 kandidaten buiten kans maken op de pasvragen. Ze kunnen dit nog voorkomen als ze allemaal de onzichtbare code op hun pak doorgeven.
9.1 Log in!
 Bingo
Drie kandidaten spelen bingo terwijl ze een ouderdomssimulatiepak dragen. Ondertussen zijn de andere vier kandidaten in de dierentuin, waar ze vragen kunnen beantwoorden om de bingogetallen vrij te spelen die de kandidaten nodig hebben. Onderweg lopen er echter ouderen rond om de kandidaten op te houden.
7.9 Log in!
 Terug in de Tijd
De afvaller van vandaag kan nog terug in de tijd reizen en vragen van de test opnieuw beantwoorden. Door te raden welke kinderfoto bij welke kandidaat hoort, wordt bepaald hoeveel vragen opnieuw ingevuld mogen worden én wordt er geld verdiend of juist verloren. De overige kandidaten kunnen kiezen of ze de afvaller willen helpen of niet.
7.8 Log in!
Aflevering 5
 Etenstijd
De bezoekers van de kandidaten zijn gearriveerd, maar wel virtueel als robots. De ene groep moet geblinddoekt boodschappen doen, waarbij de bezoekers ze moeten helpen door rebussen op te lossen en de producten aan te wijzen. De andere groep moet geblinddoekt zoveel mogelijk hotdogbroodjes maken, waarbij ze samen met hun bezoeker dilemma's voorgelegd krijgen en de juiste saus moet worden bepaald met morsecode.
7.5 Log in!
 Stunt- en Vliegwerk
Er moeten 3 films correct geraden worden voor €1500 per film. De ene groep kandidaten kan hiervoor tips verdienen door een drone te besturen. De andere groep gaat stuntvliegen, en als de dronegroep op basis van hun beschrijvingen de juiste stunts weet aan te duiden, verdienen ze de laatste tip. Ook kunnen ze nog een pasvraag verdienen als ze correct weten te raden wie er niet gevlogen heeft, of 2 pasvragen als ze gokken dat ze allemaal gevlogen hebben.
8.6 Log in!
Aflevering 6
 Les van Lancelot
Lancelot geeft les aan een groep Amerikaanse studenten, maar hij weet nog niet waarover - daar komt hij ter plekke achter via de PowerPoint-presentatie. De overige kandidaten kunnen informatie in de bieb zoeken of mini-opdrachten vervullen om feiten vrij te spelen, die ze via een oortje aan Lancelot kunnen doorgeven. Als minimaal de helft van de groep studenten achteraf de toets over de les voldoende maakt, verdienen ze geld.
9 Log in!
 De handpop van de Mol
De taxichauffeur blijkt ineens de handpop van de Mol. De kandidaten spelen één voor één een kaartspel tegen de Mol, via zijn handpop, in het bijzijn van de andere kandidaten en dus de Mol. De kandidaten trekken kaarten met plusgeld, de handpop kaarten met mingeld. De Mol moet subtiel hints geven of de handpop een nieuwe kaart moet spelen, of moet stoppen.
9.2 Log in!
 De bus
Drie kandidaten leren hoe ze een bus moeten besturen, maar... er is een bom in de bus! Als de bus zachter rijdt dan 20 mijl per uur zal de bom ontploffen. Met hulp van de FBI, oftewel de twee andere kandidaten, hebben ze een uur de tijd om de bom te ontmantelen door mini-opdachten uit te voeren.
9.6 Log in!
Aflevering 7
 De Kotspoes
Twee kandidaten moeten postzakken ophalen met de pas opgepoetste postkoets. Ze kunnen de postzakken onderweg verdienen door mini-opdrachten uit te voeren, en door tongbrekers correct uit te spreken kunnen ze bandieten op afstand houden. De andere twee kandidaten moeten ondertussen postkaarten correct namaken.
9 Log in!
 Duelleren
Als de kandidaten een café binnenstappen komen ze erachter dat een mysterieuze stem ze vertelt wat ze moeten doen. Vooraf hebben ze allemaal glazen over een toonbank geschoven en kaarsen aangestoken. De persoon die de opdrachten als slechtste heeft gedaan is 3000 euro waard en de op een na slechtste 1000. Door de juiste personen te laten duelleren kan het geld verdiend worden, maar wie als laatste overblijft maakt kans op een vrijstelling. Uiteindelijk kunnen de laatste twee kiezen tussen schieten op geld, een vrijstelling, of geld en met vier naar de finale.
9 Log in!
Aflevering 8
 Nieuwsuitzending
Het lokale middagnieuws heeft 2 mensen nodig om verslag te doen van de verhuizing van een cactus en 1 persoon voor het weerbericht, en dat mogen de kandidaten doen. Door het einde van grappig filmpjes juist te voorspellen kunnen verslaggevers Toos en Lancelot de juiste locaties vinden, en ook weervrouw Commy kan geld verdienen door te raden wat er op de greenkey achter haar staat en het weerbericht goed op te lezen van de autocue. Ondertussen mag Lancelot de microfoon niet in het beeld laten zakken, anders zakt de inzet met €500.
8.2 Log in!
 Biosphere
De kandidaten zijn opgesloten in Biosphere 2, een enorme onderzoekslocatie waarin ecologische systemen op aarde worden nagebootst. In de verschillende leefomgevingen kunnen ze hints vinden hoe ze verder moeten om binnen een uur te kunnen ontsnappen. Steeds hebben ze de keuze tussen alleen een hint, of een hint en cruciale informatie over de finaletest voor €1000.
8.4 Log in!